Skip to content
AGAS - Together we can

เส้นทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างความแตกต่าง ไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้เท่านั้น แต่เป็นทุกวันเพื่อส่งมอบความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของโลก

เราทำได้ หากร่วมมือกัน

การทำความเย็นและการปรับอากาศเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต บริษัท เอ-แก๊ส มีบทบาทสำคัญในด้านนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณมักได้สัมผัสในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ในรถยนต์ สำนักงานและที่บ้าน เพียงแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้น

บริษัท เอ-แก๊ส มีบทบาทสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นผู้จัดหาสารทำความเย็น เราเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับทีมงานของเราทั่วโลกรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา คือ

ปกป้องและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยจัดการวัฏจักรชีวิตสารทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่นี้ทำให้บริษัท เอ-แก๊ส เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เราเน้นความสำคัญอย่างต่อเนื่องในด้านผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเรารวมทั้งการบริการและความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างความแตกต่าง ไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้เท่านั้น แต่เป็นทุกวันเพื่อส่งมอบความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของโลก

บรรยากาศกำลังเปลี่ยนแปลงและเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองโลกของเรา การบรรลุผลด้านเน็ตซีโร่คือเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งเราไม่สามารถบรรลุผลได้เพียงลำพัง แต่ เราทำได้ หากร่วมมือกัน