Skip to content
AGAS - Together we can

การบริการห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์

lab technicians at work

การบริการวิเคราะห์ของเราเหมาะสำหรับใช้งานกับระบบที่มีปัญหาการปฏิบัติการหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันตามแผน การบริการของเราทำให้ลูกค้าสามารถทดสอบของเหลวในระบบไหลเวียนและตรวจสอบว่าของเหลวมีการปนเปื้อนหรือไม่

การวิเคราะห์สารทำความเย็น

ชุดการวิเคราะห์สารทำความเย็นของเราประกอบด้วย cylinder ตัวอย่างพร้อมด้วยคำแนะนำอย่างละเอียดและแบบฟอร์ม ผลลัพธ์การตรวจสอบสภาพสารทำความเย็นจะระบุลักษณะเฉพาะและความบริสุทธ์ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งตะกอนน้ำมัน ความชื้น ความเป็นกรด และปัญหาสารผสมต่างๆ

laboratory technicians

ไม่เพียงแค่สารทำความเย็น

ความสามารถในการวิเคราะห์ของเรามีมากกว่าการวิเคราะห์สารทำความเย็น เราสามารถวิเคราะห์ CO2 น้ำมันและสารฮาลอน

ติดต่อเราเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
female lab technician measuring liquids