Skip to content
AGAS - Together we can

การบริการกู้คืนนอกสถานที่

การบริการกู้คืนนอกสถานที่ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

UK Rapid Recovery engineer with equipment

การกู้คืนอย่างรวดเร็วของบริษัท เอ-แก๊ส

การกู้คืนและการตรวจจับแก๊สฮาโลคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อแก๊สได้รับการกู้คืนอย่างปลอดภัยแล้ว บริษัท เอ-แก๊สสามารถนำแก๊สกู้คืนกลับมาใช้ประโยชน์หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ซึ่งทำให้ลดความจำเป็นในการผลิตแก๊สบริสุทธิ์ใหม่และสามารถยับยั้งการปล่อยแก๊สเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ชั่วคราว

เราจัดการกระบวนการกู้คืนสารทำความเย็นในทุกลักษณะ

วิศวกรที่ชำนาญงานอย่างสูงของเราจะดูแลเตรียมพื้นที่โดยใช้อุปกรณ์เพื่อการกู้คืนแก๊สทุกประเภทโดยสมบูรณ์ การใช้บริการกู้คืนอย่างรวดเร็วของเราจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการลดช่วง downtime ของอุปกรณ์และรับประกันการกู้คืนแก๊สด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

service engineer operating recovery equipment

การกู้คืนอย่างรวดเร็วนอกสถานที่ของบริษัท เอ-แก๊ส มีบทบาทสำคัญในการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แก๊สทำความเย็น

สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

การกู้คืนอย่างรวดเร็วของบริษัท เอ-แก๊ส เป็นโซลูชั่นชั้นนำในตลาดเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ดัดแปลงและปลดจากการใช้งาน ช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

Rapid Recovery engineer in discussion