Skip to content
AGAS - Together we can

การชดเชยคาร์บอน

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นผ่านการจัดการวงจรชีวิตของก๊าซทำความเย็น

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณด้วยคาร์บอนออฟเซ็ต

A-Gas ตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรทั่วโลก

แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของเราในการจัดการวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของสารทำความเย็นช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนของอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ด้วยการสร้างการชดเชยคาร์บอนตามสั่ง A‑Gas สามารถช่วยให้ธุรกิจทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

การชดเชยคาร์บอนคืออะไร?

การชดเชยคาร์บอนนำมาใช้โดยบริษัทหรือบุคคลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนลดปริมาณคาร์บอนในแวดวงที่กว้างขึ้น เพื่อชดเชยต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

การชดเชยคาร์บอนหมายถึงการลดการปล่อยมลพิษ 1 เมตริกตันของ CO2 หรือปริมาณเทียบเท่าของแก๊สเรือนกระจกอื่นๆ การชดเชยเช่นนี้เป็นการชดเชยการปล่อยมลพิษในปริมาณเทียบเท่ากันในที่ใดก็ตามที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมหรือการกระทำของมนุษย์

การชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจ

คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจเป็นกลไกที่ยินยอมให้บุคคลหรือบริษัทลงทุนในโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์ในการลดปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศ

การชดเชยคาร์บอนภาคบังคับ

การชดเชยคาร์บอนภาคบังคับสร้างขึ้นเพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ อย่างเช่น ระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนแก๊สเรือนกระจก California Cap and Trade

การชดเชยคาร์บอนภาคบังคับของบริษัท เอ-แก๊ส คือการกำจัดสารทำลายโอโซนอย่างปลอดภัย

บริการทำลายและกำจัด

Carbon Credit Enquiry

Please tell us your name
How can we help?