Skip to content
AGAS - Together we can
young girl walking right to left through a green field with forest in background

ปณิธานความยั่งยืนของ เอ-แก๊ส

สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เป็นเวลาเกือบ 30 ปีที่ A‑Gas ลงทุนในบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีเพื่อนำก๊าซฟลูออรีนกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ต่อไป ผลลัพธ์ของความพยายามนี้คือวันนี้ เราประสบความสำเร็จในการสร้างบริษัทจัดการวงจรชีวิตสารทำความเย็นระดับแนวหน้าของโลก ในเวลาเดียวกัน A‑Gas ได้ดักจับก๊าซหลายพันตันที่อาจปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และเราจะไม่หยุดเพียงแค่นั้น

A‑Gas ให้คำมั่นที่จะเป็นบริษัท 'Net Zero' ภายในปี 2035​​​​​​

ร่วมกันมุ่งสู่ความเป็นเน็ตซีโร่

A-Gas จะเป็นบริษัท Net-Zero ภายในปี 2035

เรายังตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยมลพิษที่มีอยู่ 50% ภายในปี 2028

เป้าหมายที่ท้าทาย

นอกจากนี้ เรายังมีจุดมุ่งหมายที่จะลดการปล่อยแก๊สที่มีอยู่เดิมลงให้ได้ประมาณ 50% ภายในปี 2571 การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีสเท่านั้น แต่การลดการปล่อยแก๊สของเรายังสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ SBT อีกด้วย เป้าหมายเหล่านี้ท้าทายมาก แต่เรามีความจำเป็นบังคับให้ต้องบรรลุเป้าหมายเหล่านี้มากเพิ่มขึ้นทุกวัน

rapid recovery engineer on site

ร่วมกันมุ่งสู่ความเป็นเน็ตซีโร่

เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นเน็ตซีโร่ (การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) เราจึงจัดทำโครงการรณรงค์ “ร่วมกันมุ่งสู่ความเป็นเน็ตซีโร่” โดยเน้น ‘เน็ตซีโร่’ เป็นเป้าหมายสำคัญและเราดำเนินโครงการร่วมกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO

Towards Zero Together badge with light blue background

ขอบเขตงานที่ 1 และ 2 การปล่อยมลพิษ

การค้นพบเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปนั้นเป็นเรื่องยากหากเรายังไม่รู้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด สิ่งสำคัญประการแรกคือ เราจำเป็นต้องประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของบริษัทก่อนเพื่อวัดและจัดการการปล่อยแก๊สทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตงานที่ 1 และ 2 โดยยึดตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีแก๊สเรือนกระจก วิธีการวัดของเราทั้งหมดได้รับการทดสอบความเที่ยงตรงแล้วและนำมาใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อกำหนดมาตรฐานในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตงานที่ 3 การปล่อยมลพิษ

เราวางแผนเพื่อวัดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่าโดยรวม (ขอบเขตงานที่ 3) ซึ่งรวมถึงการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แก๊สชนิดต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่และเป็นแหล่งหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

การวัดเช่นนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างแท้จริงของการดำเนินงานที่บริษัท เอ-แก๊ส เท่านั้น แต่ยังทำให้เรารู้ว่าควรปรับปรุงในด้านใด

A forklift truck loading cylinders onto a lorry

การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืน

installing Rapid Recovery equipment
เอกลักษณ์ของบริษัท เอ-แก๊สในการนำเสนอการบริการเพื่อการกู้คืน การนำกลับมาใช้ประโยชน์และการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียน การรวบรวมของเหลือทิ้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจัดเป็นประสิทธิภาพทั้งในทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
PyroPlas Plasma Arc destruction equipment
เราใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งผ่านการรับรองจาก UN ในการทำลายวัสดุที่ใช้ไม่ได้ การบริการ “ตลอดอายุการใช้งาน” ของเราช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและเป็นอันตรายต่อโลก
ผลจากความพยายามของเราในการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการทำลายวัสดุเหลือทิ้ง ทำให้เราลดปริมาณ CO2 ได้ถึง 7.7 ล้านเมตริกตันภายในปี 2563 ปริมาณนี้เทียบเท่ากับการนำรถยนต์ 1.6 ล้านคันออกจากถนนตลอดทั้งปี
industrial gas cylinders in the warehouse
เนื่องจากโลกหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ LGWP ที่ลดภาวะโลกร้อน บริษัท เอ-แก๊สจึงมีบทบาทสำคัญในการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับช่วยจัดการวงจรชีวิตของแก๊สรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด