Skip to content
AGAS - Together we can

การกู้คืนและการนำกลับมาใช้ประโยชน์

บริษัท เอ-แก๊ส เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนแก๊สฮาโลคาร์บอนและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

Wide angle shot of a person working on a raised platform above a separator

การให้บริการโซลูชันนวัตกรรมทั่วโลก

บริษัท เอ-แก๊ส มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มากกว่าที่จะกำจัดทิ้ง เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการกู้คืนอย่างปลอดภัย การนำกลับมาใช้ประโยชน์และการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เราจะช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งด้วยการขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และสนับสนุนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

อุปกรณ์คัดแยกสารทำความเย็น

นานนับเกือบ 30 ปีแล้ว การมุ่งเน้นที่โซลูชั่นนวัตกรรมทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สารทำความเย็นและผลิตภัณฑ์อื่นได้มากที่สุด เทคโนโลยีล้ำสมัยในการคัดแยกแก๊สของเราทำให้บริษัท เอ-แก๊ส อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ ยังไม่เคยมีบริษัทใดนำผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่ตลาดเลย บริษัท เอ-แก๊สเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืนเนื่องจากความสามารถในการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยนำกลับมาใช้ประโยชน์ ความสามารถในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและความสามารถในการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างยอดเยี่ยม

A gas separator, wide shot under a sunset

การนำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ

นานนับเกือบ 30 ปีแล้วที่เราเติบโตจนกลายเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกด้านการนำแก๊สทำความเย็นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ Total Solutions® offering ของเรา ทำให้เราช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการนำแก๊สกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดความจำเป็นในการผลิตแก๊สใหม่และลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ได้มากมายให้กับลูกค้าทั้งหมดของเรา

   

A man in a hi vis giving a site tour to visitors, we can only see the back of visitors heads, the man is surrounded by palettes of gas cylinders

ชุดกระบอกแบบพิเศษ

กระบอกรับและกู้คืนแบบเติมได้ของเราเป็นโซลูชั่นที่ปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง ดัดแปลงและปลดจากการใช้งาน ระบบติดตามการทำงานของ cylinder แบบปรับได้คือ Cyltrak ทำให้บริษัท เอ-แก๊ส สามารถติดตามการทำงานของ cylinder และกู้คืนผลิตภัณฑ์โดยผ่านกระบวนการทั้งหมด

Rows of Recovery cylinders lined up, they have yellow cylinder tops

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

เรามุ่งเน้นด้านวิธีการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและวิธีการที่การบริการและความชำนาญของเราสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างความแตกต่าง ไม่ใช่เพียงเฉพาะในวันนี้เท่านั้น แต่เป็นทุกวันด้วยการส่งมอบโซลูชั่นที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ค้นพบเพิ่มเติม

บริษัท เอ-แก๊สมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเน็ตซีโร่ที่งดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2578

young girl walking right to left through a green field with forest in background