Skip to content
AGAS - Together we can

สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

ปกป้องและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยจัดการวัฏจักรชีวิตสารทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

สินค้า & การบริการ

การทำความเย็นและการปรับอากาศเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต บริษัท เอ-แก๊ส มีบทบาทสำคัญในด้านนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณมักได้สัมผัสในชีวิตประจำวัน บริษัท เอ-แก๊ส เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน

การบริการการจัดหาและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สารทำความเย็นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นานนับเกือบ 30 ปีแล้วที่เราผ่านประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการกู้คืน การนำกลับมาใช้ประโยชน์และการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ เราจึงสามารถตรวจจับแก๊สทำความทำความเย็นเพื่อทำลายหรือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในอนาคต รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สทำความเย็นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ 

สินค้า & การบริการ
close up of industrial cylinders with more in background

สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน บริษัท เอ-แก๊สจึงเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียน เราเน้นความสำคัญอย่างต่อเนื่องในด้านผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเรารวมทั้งการบริการและความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม
children running through a corn field under blue skies

ปณิธานเน็ตซีโร่ (การงดปล่อยแก๊สเรือนกระจก)

บริษัท เอ-แก๊สมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเน็ตซีโร่ที่งดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2578  ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้เพียงลำพัง แต่เราทำได้ หากร่วมมือกัน

young girl walking left to right through a green field with forest in background

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ-แก๊สมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมได้ด้วยการลดสภาวะโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจกและป้องกันการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศ  วัตถุประสงค์นี้จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานระดับโลกของเรา

ตำแหน่งงานว่าง