Skip to content
AGAS - Together we can

R123

R123 เป็นสารที่ใช้แทน R11 ในระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางความดันต่ำ

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

  • หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

การทำความเย็นเชิงพาณิชย์

การทำความเย็นในระบบอุตสาหกรรม

*อื่น

เครื่องทำน้ำเย็นแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางความดันต่ำ ดัดแปลงให้เข้ากับเครื่องทำน้ำเย็นแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่มีอยู่เดิม

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • ในการดัดแปลงให้เข้ากับเครื่องทำน้ำเย็นแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่มีอยู่เดิม มักจำเป็นต้องดัดแปลงเพื่อเพิ่มสมรรถนะและป้องกันความไม่เข้ากันของวัสดุ ติดต่อขอคำแนะนำเฉพาะด้านได้จากผู้ผลิต OEM