Skip to content
AGAS - Together we can

Cyclopentane

ของเหลวไวไฟสูงที่มีค่าศักยภาพการสร้างสภาวะโลกร้อนต่ำมาก จึงนำมาใช้มากขึ้นเพื่อแทนสารฟู HCFC/HFC แบบดั้งเดิม

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

  • มีให้บริการจากบริษัท เอ-แก๊ส
  • บรรจุในภาชนะแบบไม่ต้องส่งคืน
  • เก็บภาชนะที่บรรจุในบริเวณที่แห้ง เย็น อากาศถ่ายเทได้ดีและพ้นจากแสงแดด
  • หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

ตัวแทนเป่าโฟม

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • มีลักษณะเป็นของเหลวไวไฟสูง ใส ไร้สี มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนแรง ใช้เป็นสารทดแทนสารฟู HCFC หรือ HFC

รายละเอียดภายในเว็บไซด์นี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น หากต้องการคำแนะนำเฉพาะด้านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัท เอ-แก๊สโดยตรง