Skip to content
AGAS - Together we can

HFC-236fa

HFC-236FA เป็นสารดับเพลิงสะอาดที่ใช้แทนสารฮาลอน 1211 ในเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

แท้งค์ขนาดใหญ่

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • ไม่ทำลายโอโซน
  • GWP 6,300ค่า