Skip to content
AGAS - Together we can

HFC-227

HFC-227 เป็นสารขับดันละอองแอโรซอลทางเภสัชกรรม สาร R227 เป็นสาร HFC ที่ใช้แทนสาร R114, R12B1 และ R12 ในการทำความเย็นอุณหภูมิแวดล้อมสูง สาร HFC-227 นำมาใช้เป็นสารดับเพลิงสะอาดอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

  • หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

*อื่น

* สารขับดันละอองแอโรซอลทางเภสัชกรรม สารดับเพลิง ปั๊มความร้อนอุณหภูมิสูง ของเหลวถ่ายเทความร้อน

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • คุณสมบัติไม่ติดไฟ จัดอันดับความปลอดภัยประเภท A1
  • ต้องชาร์จคอมเพรสเซอร์ด้วยน้ำมัน POE หรือ PAG หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์
  • สารทำความเย็นความดันต่ำเพื่อการใช้งานด้วยอุณหภูมิหนาแน่นสูง
  • คุณสมบัติเทอร์โมไดนามิคระหว่างเทอร์โมไดนามิคของ R 12 และ R 114