Skip to content
young girl walking right to left through a green field with forest in background

A-Gas Duurzaamheidsbelofte

Consequent bouwen aan een duurzame toekomst


Al bijna 30 jaar investeert A-Gas in zijn mensen, processen en technologie om gefluoreerde gassen te recoveren en te regenereren voor circulair gebruik. Het resultaat van deze inspanning is dat we heden vandaag met succes 's werelds toonaangevende bedrijf hebben opgebouwd  voor de levenscyclus van koudemiddelen. Tegelijkertijd heeft A-Gas duizenden tonnen gas geregenereerd voor hergebruik die anders in de atmosfeer zouden zijn vrijgekomen - en daar stopt het niet!

Towards Zero, Together

A Gas heeft zich gecommitteerd om in 2035 een CO₂  neutraal bedrijf te zijn.​​​​​​​

Ambitieuze doelen

Daarnaast streven we ernaar om onze bestaande uitstoot per 2028 met 50% te verminderen; dit sluit niet alleen aan bij de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, maar brengt onze emissiereducties ook in lijn met die van Science Based Targets (SBT). Dit zijn ambitieuze doelen, maar het bereiken ervan wordt met de dag noodzakelijker.

rapid recovery engineer on site

Samen naar nul

Om onze reis naar CO₂  neutraliteit te ondersteunen, hebben we een speciale 'Samen Naar Nul'-campagne gelanceerd waarbij het doel van CO₂  neutraliteit bovenaan onze agenda staat en integraal wordt opgenomen in onze bestaande ISO veiligheids-, kwaliteits- en milieubeheersystemen.

Towards Zero Together badge with light blue background

Scope 1 en 2 Emissies

Weten welk koers je moet varen is moeilijk zonder eerst een 0-meting te doen. Het beoordelen van onze wereldwijde CO₂  voetafdruk is nodig om de directe en indirecte emissies (Scope 1 en 2) te meten en te beheren op basis van de algemeen aanvaarde normen van het Greenhouse Gas Protocol. Al onze metingen worden onafhankelijk geverifieerd en gebruikt als benchmark om de standaard voor continue verbetering te bepalen.

Scope 3 Emissies

Vervolgens gaan we onze totale waardeketen emissies (Scope 3) meten waaronder beoordelingen van de productlevenscyclus van ons uitgebreide assortiment van, circulair verwerkte, geregenereerde gassen.

Deze meting laat niet alleen zien hoe belangrijk ons werk bij A-Gas echt is, maar het zal tevens laten zien waar we ons verder kunnen verbeteren.

A forklift truck loading cylinders onto a lorry

Consequent bouwen aan een duurzame toekomst

service engineer operating recovery equipment
Het unieke A-Gas aanbod voor het veilig en duurzaam recoveren van koudemiddelen, het regenereren van deze, en de duurzame hergebruik mogelijkheden zijn kenmerken van een circulaire economie; het inzamelen en hergebruiken van afval is zowel economisch als ecologisch efficiënt.
PyroPlas Plasma Arc destruction equipment
We gebruiken de meest efficiënte, door de VN goedgekeurde technologie om materialen die niet meer hergebruikt kunnen worden te vernietigen. Onze 'end-of-life'-service voorkomt dat dergelijk materiaal wordt verhandeld en schade toebrengt aan onze planeet.
Als gevolg van onze recovery-, regenereer- en destructie inspanningen hebben we alleen al in 2020 het equivalent van 7,7 miljoen ton CO₂ verminderd. Dat staat gelijk aan 1,6 miljoen auto's die een heel jaar van de weg zijn gehaald.
industrial gas cylinders in the warehouse
Naarmate de wereld overgaat op het gebruik van natuurlijk- en laag GWP (global warming potential) koudemiddel, is A-Gas een cruciale speler als leverancier van deze producten. Terwijl wij daarnaast de levenscyclus beheren van alle vorige generaties gassen.