Skip to content

Duurzaamheid

A-Gas zet zich in voor de bescherming van het milieu door de levenscyclus van koelmiddelen effectief te beheren om zo een ​​duurzame toekomst op te bouwen.

Onze bijdrage

Koelmiddelen zitten in systemen die ons voedsel koud houden, onze gebouwen bewoonbaar houden en wordt,  zoals Halon, zelfs gebruikt om vliegtuigen te beschermen in geval van brand. Maar heeft u er wel eens over nagedacht wat er met het gebruikte gas gebeurt als die systemen niet meer nodig zijn?

Dit is het moment waarop het risico het grootst is dat het gas in de atmosfeer vrijkomt, en zo een bijdragende factor wordt in het versnellen van de opwarming van de aarde. Door gebruik te maken van onze expertise en benadering van het levenscyclusbeheer van koelgassen, verkleint A-Gas dit risico.

Al 30 jaar lang vangen we via onze geoptimaliseerde processen voor  inzameling, terugwinning en herbestemming koelmiddelen op voor toekomstig hergebruik of veilige vernietiging, waarbij we voorkomen dat het schadelijk vrijkomt in de atmosfeer.

Wat we bij A-Gas doen, levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze planeet. Alleen al in de afgelopen twee jaar (2021-2022), wanneer we al het gebruikte koelmiddel optellen dat onze deskundige teams over de hele wereld hebben ingezameld, teruggewonnen of hergebruikt, kan de CO2e ervan worden uitgedrukt als het equivalent van:

0 AUTO'S DIE VAN DE WEG WORDEN GENOMEN

In 2022 komen onze tverzamel- en terugwinactiviteiten overeen met 1,833,562 auto's die van de weg zijn gehaald. In 2023 is dit gestegen naar 1,897,057.

EPA Greenhouse Gas Equivalentie Calculator

*De EPA Greenhouse Gas Equivalentie calculator is gebruikt om onze CO2 -equivalente bijdragen zoals hierboven vermeld te berekenen. Deze calculator is een nuttig instrument voor diegenen die ook hun jaarlijkse emissiemeting willen begrijpen.