Skip to content
AGAS - Together we can

M1

สาร M1 เป็นสารผสมระหว่าง 245 และ 365 เพื่อใช้เป็นสารฟูสำหรับกันความร้อนแบบโฟมพลาสติค ใช้แทนสาร HCFC-141b และสารฟูอื่นๆ แบบฟลูโรคารบอนและแบบไม่ใช่ฟลูโรคาร์บอน

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

210

กิโลกรัม

  • มีให้บริการจากบริษัท เอ-แก๊ส
  • บรรจุในภาชนะแบบไม่ต้องส่งคืน
  • ก็บภาชนะที่บรรจุในบริเวณที่แห้ง เย็น อากาศถ่ายเทได้ดีและพ้นจากแสงแดด
  • หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สที่ 1800 002 427 หรือใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

สารฟูแบบโฟม

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายกับสาร HCFC-141b & CFC-11
  • คุณสมบัติของโฟมและเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม
  • เข้ากันได้กับวัสดุหลากหลายประเภทรวมทั้งโลหะ พลาสติคและอิลาสโทเมอร์
  • คุณสมบัติไม่ติดไฟ จัดอันดับความปลอดภัยประเภท A1
  • ค่าศักยภาพการทำลายโอโซนเป็นศูนย์

รายละเอียดภายในเว็บไซด์นี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น หากต้องการคำแนะนำเฉพาะด้านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัท เอ-แก๊สโดยตรง