Skip to content
AGAS - Together we can

365mfc

สาร 365 mfc เป็นสาร HFC ที่ใช้งานได้หลากหลายประเภท ในเบื้องต้นใช้เป็นสารฟูสำหรับเป็นฉนวนกันความร้อนแบบโฟมพลาสติคและใช้แทนสาร HCFC-141b และสารฟูอื่นๆ แบบฟลูโรคาร์บอนและไม่ใช่ฟลูโรคาร์บอน นอกจากนี้ยังใช้สาร 365mfc ในระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การทำความเย็นในระบบและความเย็นสบาย การถ่ายเทความร้อนทางอิเล็กทรอนิคส์และการเก็บความร้อน

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

  • หากต้องการบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กรุณาติดต่อบริษัท เอ-แก๊สโดยใช้แบบฟอร์มในเว็บเพจ ติดต่อเรา

การใช้งาน

การใช้งานสารฟูแบบโฟม

*อื่น

*  การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การทำความเย็นในระบบและความเย็นสบาย การถ่ายเทความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บความร้อน 

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายกับสาร HCFC-141b & CFC-11
  • คุณสมบัติของโฟมและเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม
  • เข้ากันได้กับวัสดุหลากหลายประเภทรวมทั้งโลหะ พลาสติคและอิลาสโทเมอร์
  • มีลักษณะเป็นของเหลว
  • คุณสมบัติติดไฟได้และมีความเป็นพิษต่ำ
  • มักผสมสาร 365mfc กับสาร R227ea เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ไม่ติดไฟ
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 365/227 (87:13) หรือ 365/227 (93:07)